Wycieczka klasy II gim do Trójmiasta.

Klasy gimnazjalne po warsztatach "Rap&rhyme. Stick, stuck, stuck" z Fluency MC - jednym z najbardziej niekonwencjonalnych nauczycieli świata, DJ-em, muzykiem i lingwistą.

Wycieczka rowerowa gimnazjalistów.

Rozpoczęcie roku skzolnego!

o!

 

Projekt  klas III gimnazjum
 
ODKRYĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ŻYCIE ZAWODOWE
 
Koordynatorka: Nathalie Bolgert
 
Najważniejszym celem projektu jest odkrycie kilku elementów życia zawodowego i „odczarowywanie” świata przedsiębiorczości. Młody gimnazjalista będzie uczyć się:
 
- jak napisać CV, list motywacyjny;
- jak rozumieć i przestrzegać regulaminu pracy, jak dopasowywać się do realiów świata pracy;
- jak zadawać pytania i rozwiązywać nieporozumienia;
- jak napisać i obronić sprawozdanie.
 
Projekt dzieli się na 3 etapy: 
 
a) Etap przygotowywania :  warsztat pisania CV i listu motywacyjnego -  wybór firmy (ewentualnie dodatkowy proces rekrutacyjny w firmie), uzgodnienie szczegółów organizacyjnych.
b) Tydzień Eksperymentalny : każdy uczeń odbędzie "staż" w wybranej firmie lub instytucji, w wymiarze (+/-) 1/2 etatu. Pod opieką swojego opiekuna uczeń będzie pracować przy powierzonych mu zadaniach.
c) Etap podsumowania: uczeń napisze i obroni sprawozdanie ze swojego Tygodnia Eksperymentalnego.

 

Z radością informujemy o sukcesie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mazowieckim Konkursie Lingwistycznym z języka francuskiego organizowanym przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe: 
LAUREATKĄ konkursu została Michalina Maciejewska z kl. III gim.
FINALISTAMI konkursu zostali:
Adam Brachet z kl. III gim.
Filip Devillard z kl. I gim.
Maja Devillard z kl. III gim.
Iga Ostrzyniewska z kl. VI SP
Gustaw Witomski z kl. III gim.

Gratulujemy!

 

Strony