HARMONOGRAM 

VII EDYCJI KONKURSU „KALIGRAM”

 
Konkurs „Kaligram” dzieli się na dwa etapy: szkolny i międzyszkolny.
 
HARMONOGRAM KONKURSU:
 
Etap szkolny:
28.04.2018 – rozpoczęcie konkursu w placówkach, które przesłały zgłoszenie
18.05.2018 – ostateczna data dostarczenia prac do organizatora konkursu, do godz. 17.00
 
Etap międzyszkolny:
04.06.2018 – ogłoszenie wyników – na stronie internetowej organizatora www.lafontaine.edu.pl
08.06.2018 – wręczenie dyplomów i nagród laureatom w siedzibie organizatora.
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 

 

Archiwum: